Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2

ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

หมายเหตุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ M.2 และหมายเลขช่องเสียบได้ที่ การกำหนดหมายเลขไดรฟ์ M.2 และช่องเสียบ

ขั้นตอน

 1. วางติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2 ให้ตรงกับช่องเสียบการ์ดตัวยก จากนั้น ค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2 ลงในช่องเสียบตรงๆ จนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
 2. ติดตั้งสกรู
  • ส่วนประกอบตัวยก M.2

   รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2
   M.2 data adapter installation
  • ส่วนประกอบตัวยก PCIe และ M.2

   รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2
   M.2 data adapter installation
 3. สวมฝาเข้ากับส่วนประกอบตัวยกทั้งสองด้าน แล้วขันสกรูหกตัวดังภาพ
  หมายเหตุ
  สีและขนาดของสกรูที่แต่ละด้านจะแตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณขันตัวที่สั้นไว้ด้านซ้ายและตัวที่ยาวไว้ด้านขวา
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2
  M.2 data adapter installation
หลังติดตั้งอะแดปเตอร์ข้อมูล M.2 แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe สำหรับคำแนะนำ)

 2. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต