Skip to main content

FQXPMSR0011K : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ LXPM และอะแดปเตอร์ RAID เป็นระดับล่าสุด
  2. ตรจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติทั้งคู่
  3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพของดิสก์ไดรฟ์ ตัวขยาย SAS (ถ้ามี) และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการกับไดรฟ์พิเศษนั้นถูกต้องหรือเป็นแบบลอจิคัล (ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะ “ไม่เหมาะสมที่ไม่มีการกำหนดค่า” เป็น “ออนไลน์” ได้)
  5. รีบูตเครื่อง และลองเปลี่ยนสถานะของดิสก์ไดรฟ์ใหม่
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค