Skip to main content

สวิตช์แผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์บนแผงระบบ

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. สวิตช์แผงระบบ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดสวิตช์ที่อยู่บนแผงระบบ

ตารางที่ 1. สวิตช์แผงระบบ
บล็อกสวิตช์หมายเลขสวิตช์ชื่อสวิตช์รายละเอียดการใช้งาน
เปิดปิด
SW51แทนที่การรักษาความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์ Machine Engine (ME)โหมดอัปเดต MEปกติ (ค่าเริ่มต้น)
SW11การสำรองการบูตของ XClarity Controllerโหนดจะบูตโดยใช้การสำรองข้อมูลของเฟิร์มแวร์ XClarity Controllerปกติ (ค่าเริ่มต้น)
2การบังคับการอัปเดตของ XClarity Controllerเปิดใช้งานการบังคับการอัปเดตของ XClarity Controllerปกติ (ค่าเริ่มต้น)
3การแทนที่รหัสผ่านลบล้างรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง/Power-On Passwordปกติ (ค่าเริ่มต้น)
4การรักษาความปลอดภัยต่ำเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยต่ำปกติ (ค่าเริ่มต้น)
SW104ล้าง CMOSล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)ปกติ (ค่าเริ่มต้น)
สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์
  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้