Skip to main content

การกำหนดค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าระบบของคุณ

หมายเหตุ
การกำหนดค่าที่ได้รับการรองรับขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องของโหนดคอมพิวท์นี้ มีดังนี้:
  • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1

  • โมดูลหน่วยความจำหนึ่งตัวในช่องใส่ 2