Skip to main content

ThinkSystem SN550 V2 7Z69

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SN550 V2 (7Z69) คือโหนดคอมพิวท์ของแร็ค 1U ที่ออกแบบมาให้ใช้ในการประมวลผลการดำเนินการของเครือข่ายที่มีปริมาณสูง เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-core ประสิทธิภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายที่ต้องการประสิทธิภาพโปรเซสเซอร์, อินพุต/เอาต์พุต (I/O), ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการจัดการในระดับสูง


Graphic that shows the server
หมายเหตุ
  1. Chassis Management Module (CMM1; 68Y7030) รุ่นแรกไม่ได้รับการรองรับโดยโหนดคอมพิวท์ ThinkSystem SN550 V2
  2. Chassis Management Module (CMM2; 00FJ669) รุ่นที่สองต้องมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.7.0 ขึ้นไปเพื่อรองรับโหนดคอมพิวท์ ThinkSystem SN550 V2 ข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับ CMM ทั้งสองตัวที่ติดตั้งในตัวเครื่อง Lenovo Flex System Enterprise Chassis
  3. เปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ด้วยชุดแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ใน ServerProven Program Lenovo Flex System Enterprise Chassis ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo หรือดู Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven Program
  4. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากรุ่นอุปกรณ์ของคุณเล็กน้อย