Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

โหนดคอมพิวท์ไม่รู้จักฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 1. ตรวจสอบว่าโหนดคอมพิวท์รองรับไดรฟ์ โปรดดูที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven สำหรับรายชื่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่รองรับ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ได้รับการจัดวางในช่องใส่ไดรฟ์อย่างเหมาะสม และไม่มีความเสียหายบนตัวขั้วต่อ

 3. ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ เมื่อคุณเริ่มโหนดคอมพิวท์และกด F1 อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยฮาร์ดไดรฟ์จากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic > HDD test

  จากการทดสอบเหล่านั้น:
  1. หากไดรฟ์ล้มเหลวระหว่างการทดสอบการวินิจฉัย ให้เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

  2. หากไดรฟ์ผ่านการทดสอบการวินิจฉัย แต่ระบบยังคงไม่รู้จักไดรฟ์ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. เปลี่ยนไดรฟ์

   2. เปลี่ยนแบ็คเพลนฮาร์ดไดรฟ์ (ดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว )

   3. เปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ (ดู ถอดและเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ)