Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเปิดหรือปิดโหนดคอมพิวท์

โหนดคอมพิวท์เดี่ยวไม่เปิด

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. หากคุณเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงระบบโหนดคอมพิวท์ ให้เสียบโหนดคอมพิวท์ลงในช่องใส่อีกครั้ง หากไม่ได้ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงโหนดคอมพิวท์เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ทำการเสียบใหม่แบบเสมือนผ่านคำสั่ง บริการ ของ CMM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง บริการ ของ CMM ให้ดูที่ “Flex System Chassis Management Module: คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง”
 2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์บน CMM 2 เพื่อดูเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโหนดคอมพิวท์ และแก้ไขปัญหา
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CMM 2 รู้จักโหนดคอมพิวท์ เข้าสู่ระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ CMM 2 และตรวจสอบว่าโหนดคอมพิวท์ปรากฏในมุมมองตัวเครื่อง หาก CMM 2 ไม่รู้จักโหนดคอมพิวท์ ให้ถอดโหนดคอมพิวท์ออก และตรวจสอบโหนดคอมพิวท์และด้านหลังของช่องใส่โหนด เพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายบนตัวขั้วต่อ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายด้านพลังงานที่นำไปใช้บน CMM 2 เพียงพอต่อการทำให้โหนดคอมพิวท์เปิดได้ คุณสามารถดูนโยบายด้านพลังงานโดยใช้คำสั่งCMM 2 pmpolicy หรือเว็บอินเทอร์เฟซ CMM 2
 5. เปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ (ดู ถอดและเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ)
  หมายเหตุ
  จนกว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบได้ คุณสามารถดำเนินการเปิดโหนดคอมพิวท์ได้จาก CMM 2

โหนดคอมพิวท์หลายตัวไม่เปิด

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. หากคุณเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงโหนดคอมพิวท์ ให้เสียบโหนดคอมพิวท์ลงในช่องใส่อีกครั้ง หากไม่ได้ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงโหนดคอมพิวท์เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ทำการเสียบใหม่แบบเสมือนผ่านคำสั่ง บริการ ของ CMM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง บริการ ของ CMM ให้ดูที่ “Flex System Chassis Management Module: คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง”
 2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ CMM 2 สำหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโหนดคอมพิวท์ และแก้ไขปัญหา

โหนดคอมพิวท์ไม่ปิดเครื่อง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. พยายามปิดโหนดคอมพิวท์ผ่านอินเทอร์เฟซ CMM 2

 2. พยายามรีสตาร์ทหน่วยประมวลผลการจัดการระบบสำหรับโหนดคอมพิวท์ผ่านอินเทอร์เฟซ CMM 2 คลิกที่โหนดคอมพิวท์ในมุมมองตัวเครื่อง จากนั้นให้คลิก Restart System Mgmt Processor หลังจากที่รีสตาร์ทหน่วยประมวลผลการจัดการระบบแล้ว ให้พยายามปิดโหนดจาก CMM 2

 3. พยายามปิดโหนดคอมพิวท์โดยใช้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่ด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์

 4. พยายามรีเซ็ตโหนดคอมพิวท์จากอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) CMM 2 โดยใช้คำสั่ง reset

 5. ใส่ CMM 2 อีกครั้ง จากนั้น ให้ดำเนินขั้นตอนที่ 1 - 4 อีกครั้ง