Skip to main content

กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

มีหลายตัวเลือกให้ใช้ได้เพื่อติดตั้งและตั้งค่าเฟิร์มแวร์สำหรับโหนดคอมพิวเตอร์

สำคัญ

อย่ากำหนดค่า Option ROM ให้ได้รับการตั้งค่าเป็น Legacy เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo การตั้งค่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้ไดรเวอร์ UEFI สำหรับอุปกรณ์ของช่องเสียบทำการโหลด ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อซอฟต์แวร์ Lenovo เช่น Lenovo XClarity Administrator และ Lenovo XClarity Essentials OneCLI และต่อ Lenovo XClarity Controller ผลกระทบนี้รวมถึงการไม่สามารถระบุรายละเอียดของการ์ดอะแดปเตอร์ เช่น ชื่อรุ่นและระดับเฟิร์มแวร์ เมื่อข้อมูลการ์ดอะแดปเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน จะมีการใช้ข้อมูลทั่วไปสำหรับชื่อรุ่น เช่น “Adapter 06:00:00” แทนชื่อรุ่นจริงๆ เช่น “ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash” ในบางกรณี กระบวนการบูต UEFI อาจค้างด้วยเช่นกัน

 • Lenovo XClarity Provisioning Manager

  คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า UEFI สำหรับโหนดคอมพิวท์ของคุณได้จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager
  หมายเหตุ
  Lenovo XClarity Provisioning Manager จะมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเพื่อกำหนดค่าระบบ (Setup Utility) ได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกรีสตาร์ทโหนดคอมพิวท์และเข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบข้อความได้จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเป็นอินเทอร์เฟซเริ่มต้น ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด F1
 • Lenovo XClarity Essentials OneCLI

  คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับการกำหนดค่าและคำสั่งเพื่อดูการกำหนดค่าการตั้งค่าระบบปัจจุบันและเปลี่ยนแปลง Lenovo XClarity Controller และ UEFI ข้อมูลการกำหนดค่าที่บันทึกเอาไว้สามารถใช้ในการทำซ้ำหรือคืนค่าระบบอื่นได้

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI โปรดดู:

  การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Lenovo XClarity Essentials

 • Lenovo XClarity Administrator

  คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณโดยใช้การกำหนดค่าที่สอดคล้องกัน ระบบจะบันทึกการตั้งการกำหนดค่า (เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ, อะแดปเตอร์ I/O, การตั้งค่าการบูต, เฟิร์มแวร์, พอร์ต และ Lenovo XClarity Controller รวมถึงการตั้งค่า UEFI) เป็นรูปแบบโหนดคอมพิวท์ที่สามารถนำมาใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการอย่างน้อยหนึ่งรายการ เมื่อรูปแบบโหนดคอมพิวเตอร์ได้รับการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงจะถูกปรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ

  สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้: Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได้ที่:

  การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Lenovo XClarity Administrator

 • Lenovo XClarity Controller

  คุณสามารถกำหนดค่าโปรเซสเซอร์การจัดการสำหรับโหนดคอมพิวท์ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller หรือผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งได้

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์โดยใช้ Lenovo XClarity Controller โปรดดู:

  การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Lenovo XClarity Controller