Skip to main content

ถอดมือจับด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดมือจับด้านหน้า

ก่อนจะถอดมือจับด้านหน้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ ความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยคว่ำด้านฝาครอบลง และจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

ในการถอดมือจับด้านหน้าออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดมือจับด้านหน้า
ภาพประกอบแสดงการถอดมือจับด้านหน้า

  1. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวเตอร์ ลงแบบคว่ำลง
  2. ค้นหาตำแหน่งของสกรูที่ยึดมือจับไว้กับโหนดคอมพิวท์
  3. ใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T15 เพื่อถอดสกรูออกจากมือจับด้านหน้าและเก็บสกรูไว้ในที่ปลอดภัย ใช้สกรูเดียวกันนี้เมื่อคุณติดตั้งมือจับด้านหน้า
  4. ถอดมือจับอื่นๆ (หากจำเป็น) ด้วยวิธีที่คล้ายกัน
  5. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยหันด้านล่างลง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนมือจับด้านหน้า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ