Skip to main content

การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

ข้อควรสนใจ
ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
  • จำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมรอบตัวคุณ

  • ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในสภาพอากาศเย็น เนื่องด้วยการทำให้อุ่นขึ้นจะลดความชื้นภายในอาคารและเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสถิต

  • ใช้สายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะขณะทำงานภายในโหนดคอมพิวท์ที่เปิดอยู่

  • ขณะที่อุปกรณ์ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้นำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ ที่ไม่ทาสี ด้านนอกโหนดคอมพิวท์เป็นเวลาอย่างน้อยสองวินาที วิธีนี้จะช่วยระบายไฟฟ้าสถิตจากบรรจุภัณฑ์และจากร่างกายของคุณ

  • นำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์และติดตั้งเข้ากับโหนดคอมพิวท์โดยตรงโดยไม่ต้องวางอุปกรณ์ลง หากคุณจำเป็นต้องวางอุปกรณ์ลง ให้นำอุปกรณ์กลับไปไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าวางอุปกรณ์บนโหนดคอมพิวท์หรือบนพื้นผิวโลหะใดๆ

  • เมื่อใช้งานอุปกรณ์ ให้จับที่ขอบหรือโครงของอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง

  • อย่าสัมผัสกับรอยบัดกรี หมุด หรือที่แผงวงจรโดยตรง

  • เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการอบรม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น