Skip to main content

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ

ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะได้รับการระบายความร้อนอย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้

ตรวจสอบว่าได้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • เพื่อให้มีการระบายความร้อนอย่างเหมาะสม ห้ามมิให้ตัวเครื่อง Flex System ทำงานโดยไม่มีโหนดคอมพิวท์หรือแผงครอบช่องใส่โหนดในแต่ละช่องใส่โหนด
 • เมื่อโหนดคอมพิวท์มีแหล่งพลังงานสำรอง จะต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในช่องใส่แหล่งจ่ายไฟแต่ละช่อง
 • ต้องมีพื้นที่รอบโหนดคอมพิวท์อย่างเพียงพอเพื่อให้ระบบระบายความร้อนของโหนดคอมพิวท์ทำงานได้อย่างเหมาะสม เว้นพื้นที่เปิดโล่งรอบๆ ด้านหน้าและด้านหลังของโหนดคอมพิวท์ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้ด้านหน้าพัดลม
 • เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ประกอบฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดเครื่อง อย่าใช้งานโหนดคอมพิวท์นานกว่า 30 นาที ขณะที่ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ออก เนื่องจากอาจทำให้ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์เสียหาย
 • ต้องทำตามคำแนะนำการเดินสายที่มาพร้อมกับส่วนประกอบเสริม
 • จะต้องเปลี่ยนพัดลมที่ไม่สามารถทำงานได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังพัดลมหยุดทำงาน
 • เมื่อถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 30 วินาทีหลังถอด
 • เมื่อถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
 • เมื่อถอดแหล่งพลังงานแบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
 • ต้องติดตั้งแผ่นกั้นลมทุกแผ่นที่มาพร้อมกับโหนดคอมพิวท์ เมื่อโหนดคอมพิวท์เริ่มทำงาน (เซิร์ฟเวอร์บางตัวอาจมีแผ่นกั้นลมมากกว่าหนึ่งแผ่น) การใช้งานโหนดคอมพิวท์โดยไม่มีแผ่นกั้นลมอาจทำให้โปรเซสเซอร์เสียหาย
 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ทุกช่องจะต้องมีฝาครอบช่องเสียบ หรือโปรเซสเซอร์ที่มีตัวระบายความร้อน
 • เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์มากกว่าหนึ่งตัว จะต้องทำตามกฎการรวบรวมพัดลมสำหรับโหนดคอมพิวท์แต่ละตัวอย่างเคร่งครัด