Skip to main content

FQXSFDD0001G : โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: การตั้งค่าสูญหาย ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก F1

โปรโตคอล DRIVER HEALTH: ไม่มีการกำหนดค่า ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก F1

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่ F1 Setup > System Settings > Settings > Driver Health Status List แล้วหาโปรแกรมควบคุม/ตัวควบคุมที่อยู่ในสถานะ จำเป็นต้องมีการกำหนดค่า
  2. ค้นหาเมนูไดรเวอร์จาก การตั้งค่าระบบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้เหมาะสม
  3. บันทึกการตั้งค่าแล้วรีสตาร์ทระบบ
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo