Skip to main content

FQXSFSM0008M : ตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูต

ตรวจพบการหมดเวลาของสิทธิ์การบูต

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึก XCC สำหรับข้อผิดพลาดการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา
  2. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo