Skip to main content

FQXSFTR0001L : ตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจพบวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เหตุการณ์นี้ควรจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วยข้อผิดพลาด FQXSFPW0001L แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์นั้น หรือข้อผิดพลาดอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่
  2. ใช้การตั้งค่า F1 เพื่อรีเซ็ตวันที่และเวลา
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo