Skip to main content

FQXSFDD0004M : โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'

โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'ปิดระบบ'

ระดับความรุนแรง

อันตายต่อชีวิต

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo