Skip to main content

ถอดพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดพัดลมระบบ

ในการถอดพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดพัดลมระบบ
System fan removal

  1. ถอดสายพัดลมออกจากแผงระบบ
  2. กดโครงยึดตัวครอบพัดลมเข้ากับด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ จับที่ด้านบนของพัดลมระบบ และยกพัดลมออกจากเซิร์ฟเวอร์
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนพัดลมระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง