Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าที่มีแผงการวินิจฉัย คุณสามารถถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าอื่นๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 3. ถอดสาย I/O ด้านหน้าออกจากแผงระบบ
  1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
  2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย
   หมายเหตุ
   • การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

   • ขั้วต่อบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้เล็กน้อย

   รูปที่ 1. การถอดสาย I/O ด้านหน้า

 4. ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  Removal of the front I/O assembly

  1. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube