Skip to main content

แบ็คเพลน NVMe 4 x 2.5 นิ้ว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด ด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว
Cable routing for onboard configuration of 4 x 2.5-inch front NVMe drive bays with two processors

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)NVMe 0–1, NVMe 2–3PCIe 3, PCIe 4