Skip to main content

โมดูลแบบ Liquid to Air

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของ โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM)

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ L2AM บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์เพื่อการเดินสาย

  • สายปั๊มสองเส้นและสายเคเบิลหนึ่งเส้นสำหรัโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลผสานรวมเข้ากับ L2AM โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายทั้งสามเส้นแล้ว

หมายเหตุ
เพื่อการจัดวางสายที่ดีขึ้น จำเป็นต้องติดตั้ง โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล เข้ากับตัวยึดที่กำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลยึดแน่นดีแล้วในคลิปตัวยึด สำหรับรายละเอียด ใช้ภาพประกอบด้านล่างหรือ ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune(TM)
รูปที่ 1. การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air

สายจากไปยัง
1 Pump 1สาย Pump 1ขั้วต่อ Pump 1
2 Pump 2สาย Pump 2ขั้วต่อ Pump 2
3 การตรวจจับการรั่วไหลสายการตรวจจับการรั่วไหลขั้วต่อการตรวจจับการรั่วไหล

เมื่อติดตั้ง L2AM แล้ว เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับการผสมไดรฟ์ด้านล่าง: