Skip to main content

ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ข้อควรระวัง
เมื่อนำ L2AM ใหม่ออกมาจากกล่องจัดส่ง ให้ยก ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ออกมาพร้อมกับถาดจัดส่งที่ติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ครีมระบายความร้อนบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เสียหาย
เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหัว Torx T30สกรู Torx T30

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ติดตั้งตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล เข้ากับตัวเครื่อง


   1. จัดแนวตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล ให้ตรงกับรูสกรูบนตัวเครื่อง

   2. ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดแน่นดีแล้ว

  2. ติดตั้งถาดระบายความร้อนเข้ากับตัวเครื่อง


   1. วางถาดลงในตัวเครื่องให้เสมอกัน จากนั้นเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้รูสกรูบนถาดอยู่ในแนวเดียวกับรูบนตัวเครื่อง

   2. ขันสกรูให้แน่น

 2. แยกโมดูล L2AM ออกจากถาดจัดส่ง


  1. คลายสกรูหกตัวบนโมดูลถาดจัดส่ง L2AM
  2. ยก L2AM ขึ้นโดยใช้ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) เพื่อแยกโมดูลออกจากถาดจัดส่ง
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
  ข้อควรสนใจ
  หากมีครีมระบายความร้อนอันเก่าอยู่บนตัวประมวลผล ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของตัวประมวลผลโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
 4. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ L2AM


  1. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนป้าย ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวนำโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์

  2. ติดตั้ง L2AM ลงเข้ากับตัวนำโปรเซสเซอร์

  3. กดตัวนำให้เข้าตำแหน่งจนกว่าคลิปจะยึดเข้าที่ทั้งสี่มุม

  หมายเหตุ
  หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้เพียงตัวเดียว โดยทั่วไปแล้วโปรเซสเซอร์ตัวที่ 1 จะต้องมีฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องเสียบที่ว่างเปล่าของโปรเซสเซอร์ตัวที่ 2 ก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งต่อ
  รูปที่ 1. ติดตั้งฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์

 5. ติดตั้งโปรเซสเซอร์L2AM ลงในส่วนประกอบแผงระบบ


  1. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน

  2. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมและน็อต Torx T30 สี่ตัวบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมและสกรูแท่งเกลียวของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ จากนั้นใส่ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์

  3. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงออกด้านนอกจนกว่าจะเข้ากับขอเกี่ยวในช่องเสียบ

  4. ขันน็อตหกเหลี่ยม Torx T30 ให้แน่นสนิท ตามลำดับการติดตั้งที่แสดง บน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และ หม้อน้ำ ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และช่องเสียบโปรเซสเซอร์ (ข้อควรทราบ แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 0.9-1.3 นิวตันเมตร, 8-12 ปอนด์นิ้ว)

 6. แยก ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ออกจากโมดูล


  1. คลายสกรูหกตัวบน ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM)

  2. ยก ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ขึ้นเพื่อแยกออกจากโมดูล

 7. ติดตั้งโมดูลตรวจจับการรั่วไหลเข้ากับตัวยึด


  หมายเหตุ
  สำหรับสถานะการทำงานของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล โปรดดู ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
  1. ติดตั้ง โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล เข้าที่คลิปสองตัวบนตัวยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโมดูลเข้าที่แล้ว
  2. หลังยึดโมดูลแล้ว ให้เดินสายผ่านคลิปยึดสายให้เรียบร้อยเพื่อการจัดการเดินสายในภายหลัง
 8. ถอดพัดลมระบบ 5 ออกจากโมดูลพัดลม


 9. เชื่อมต่อสายปั๊ม 1 ของ L2AM เข้ากับขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู โมดูลแบบ Liquid to Air
 10. ติดตั้งพัดลมระบบ 5 ลงในโมดูลพัดลมอีกครั้ง


  1. จัดแนวมุมทั้งสี่ของพัดลมให้ตรงกับช่องเสียบโมดูลพัดลม และวางลง
  2. กดสลักพัดลมลงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับขั้วต่อแล้ว
 11. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค โปรดดู ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube