Skip to main content

ถอดโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหัว Torx T30สกรู Torx T30

ขั้นตอน

 1. ในการถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค โปรดดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 3. ถอดพัดลมระบบ 5 ออกจากโมดูลพัดลม


 4. ถอดสายปั๊ม 1 ของโมดูล L2AM ออกจากขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู โมดูลแบบ Liquid to Air
 5. ติดตั้งพัดลมระบบ 5 ลงในโมดูลพัดลมอีกครั้ง


  1. จัดแนวมุมทั้งสี่ของพัดลมให้ตรงกับช่องเสียบโมดูลพัดลม และวางลง
  2. กดสลักพัดลมลงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับขั้วต่อแล้ว
 6. ถอดสายการตรวจจับการรั่วไหลออกจากแผงโปรเซสเซอร์ และเดินสายออกจากคลิปสายบนตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล


 7. ติดตั้งที่จับกลับเข้าที่ไปยัง L2AM


  1. วาง ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ให้เสมอกันบน L2AM และจัดแนวรูสกรู
  2. ขันสกรูให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูยึดเข้าที่แล้ว
 8. ปลด L2AM ออกจากโปรเซสเซอร์


  1. คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 บน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และ หม้อน้ำ
  2. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน
  3. ค่อยๆ ยก L2AM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์โดยใช้ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) หากไม่สามารถยก L2AM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 เพิ่มเติม แล้วลองยก L2AM อีกครั้ง
 9. วาง L2AM บนถาดจัดส่ง
 10. หากมีซิลิโคนนำความร้อนเก่าหลงเหลืออยู่บนโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อน ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อนด้วยแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด
 11. แยกโปรเซสเซอร์ออกจากโมดูล L2AM ดู แยกโปรเซสเซอร์ออกจากตัวยึดและตัวระบายความร้อน
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube