Skip to main content

ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟและสายสัญญาณสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

จากไปยัง
1 สัญญาณการ์ดตัวยก 3 (MCIO 2)1 PCIe 4
2 สัญญาณการ์ดตัวยก 3 (MCIO 1)2 PCIe 3
3 พลังงานตัวยก

3 ซ้าย: ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน

3 ขวา: Pump 2 ขั้วต่อ

4 สัญญาณการ์ดตัวยก 4 (MCIO 2)4 PCIe 2
5 สัญญาณการ์ดตัวยก 4 (MCIO 1)5 PCIe 1