Skip to main content

เปิดใช้งาน Intel® On Demand

โปรเซสเซอร์ติดตั้งมาพร้อมความสามารถในการประมวลผลต่างๆ ความสามารถพื้นฐานต่างๆ พร้อมให้ใช้งานในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ครั้งแรก ในขณะที่ความสามารถอื่นๆ ยังคงปิดใช้งานอยู่ เมื่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากความสามารถของโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานก่อนหน้านี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกความสามารถของโปรเซสเซอร์ที่ต้องการและเปิดใช้งานผ่านคุณลักษณะ Intel On Demand ได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้ปรับความสามารถของโปรเซสเซอร์ได้ตามสภาพแวดล้อมและงานที่มีอยู่ในมือ ส่วนเนื้อหาต่อไปนี้จะระบุข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ กระบวนการเปิดใช้งาน Intel On Demand และขั้นตอนการถ่ายโอน และระบุรายการความสามารถต่างๆ ของโปรเซสเซอร์

เอกสารนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

หมายเหตุ
เค้าโครง XCC Web GUI อาจแตกต่างจากภาพประกอบในเอกสารนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน

โปรเซสเซอร์ที่รองรับ

Intel On Demand สามารถใช้งานได้กับโปรเซสเซอร์ที่รองรับ Intel On Demand เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่สามารถใช้ Intel On Demand ได้ ซึ่งรองรับโดย SR630 V3 โปรดดู คู่มือผลิตภัณฑ์ SR630 V3

หมายเหตุ
โปรเซสเซอร์ทั้งหมดในระบบจะต้องติดตั้งคุณลักษณะ Intel On Demand ที่เหมือนกัน

เครื่องมือการติดตั้ง

สามารถติดตั้ง Intel On Demand ได้ผ่าน Lenovo XClarity Controller (XCC) และ Lenovo XClarity Essentials OneCLI (LXCE OneCLI) หลังจากยืนยันว่าโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ Intel On Demand แล้ว คุณต้องแน่ใจว่า XCC และ LXCE OneCLI ที่ติดตั้งในระบบของคุณรองรับการติดตั้ง Intel On Demand ด้วย

 1. ตรวจสอบว่า Lenovo XClarity Controller (XCC) รองรับการติดตั้ง Intel On Demand หรือไม่ (สามารถทำได้สองวิธี):

  • ผ่านทาง XCC WebGUI

   ไปที่ BMC Configuration > License หากมีส่วนที่ระบุชื่อว่า On Demand Capabilities for Intel CPU ในหน้านั้น แสดงว่า XCC เวอร์ชันปัจจุบันรองรับการติดตั้ง Intel On Demand มิฉะนั้นคุณจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับการติดตั้ง Intel On Demand
   รูปที่ 1. On Demand Capabilities for Intel CPU ใน XCC Web GUI

  • ผ่านทาง XCC REST API

   1. ใช้วิธี GET พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้:
    GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/
   2. ในอ็อบเจกต์ JSON การตอบกลับ ฟิลด์ Members ที่มี API อย่างเช่น /redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability ซึ่ง X เป็นการกำหนดหมายเลข CPU แบบนี้แสดงว่า XCC เวอร์ชันปัจจุบันรองรับการติดตั้ง Intel On Demand มิฉะนั้น คุณจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับการติดตั้ง Intel On Demand

    ตัวอย่าง:
     "Members": [
    {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability"
    },
    {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU2_OnDemandCapability"
    },
    ]
 2. ตรวจสอบว่า LXCE OneCLI รองรับการติดตั้ง Intel On Demand หรือไม่

  • เวอร์ชันของ LXCE OneCLI ต้องเป็นเวอร์ชัน 4.2.0 หรือสูงกว่า

การเปิดใช้งานคุณลักษณะ Intel on Demand

 1. เลือกคุณลักษณะ Intel On Demand ที่ตรงกับความจำเป็นในการทำงานของคุณ โปรดดู คุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand

 2. หลังจากสั่งซื้อคุณลักษณะต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรับรองความถูกต้อง (Authorization Code) ทางอีเมล

 3. PPIN เป็นข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ อ่าน PPIN ของโปรเซสเซอร์ที่จะติดตั้งพร้อมกับคุณลักษณะต่างๆ ดู การอ่าน PPIN

 4. ไปที่ เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo และใส่รหัสรับรองความถูกต้องเพื่อรับคีย์เปิดการทำงาน

 5. ในเว็บไซต์ ให้ระบุประเภทของเครื่อง หมายเลขประจำเครื่อง และ PPIN

 6. เว็บไซต์จะสร้างคีย์เปิดการทำงาน ดาวน์โหลดคีย์เปิดการทำงาน

 7. ติดตั้งคุณลักษณะต่างๆ ลงในโปรเซสเซอร์โดยใช้คีย์เปิดการทำงานผ่านทาง XCC หรือ LXCE OneCLI ดู การติดตั้ง Intel On Demand ลงในโปรเซสเซอร์

  หมายเหตุ
  หากมีคีย์เปิดการทำงานมากกว่าหนึ่งรายการ จำเป็นต้องติดตั้งตามลำดับที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นการติดตั้งด้วยคีย์ชุดแรกที่ได้รับ และดำเนินการต่อไปโดยใช้คีย์ชุดที่สองที่ได้รับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนหมด
 8. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ AC ใหม่

 9. (ไม่บังคับ) อัปโหลดรายงานสถานะ Intel On Demand ดู การรับและการอัปโหลดรายงานสถานะ Intel On Demand

  รายงานสถานะ (State Report) จะแสดงข้อมูลสถานะการกำหนดค่าปัจจุบันของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ Intel On Demand Lenovo ยอมรับรายงานสถานะจากลูกค้าเพื่อปรับเทียบสถานะปัจจุบันของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ Intel On Demand

 10. หากต้องการดูคุณลักษณะต่างๆ ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์ โปรดดู การตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์

สำหรับข้อมูลอ้างอิง โปรดดู การใช้งาน Features on Demand ของ Lenovo

การถ่ายโอนคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel on Demand

หลังจากเปลี่ยนโปรเซสเซอร์แล้ว คุณอาจต้องถ่ายโอนคุณลักษณะต่างๆ จากโปรเซสเซอร์ที่ชำรุดไปยังโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายโอนคุณลักษณะต่างๆ ไปยังโปรเซสเซอร์ตัวใหม่

 1. ก่อนที่จะนำโปรเซสเซอร์ที่ชำรุดออกจากระบบ ให้อ่าน PPIN ของโปรเซสเซอร์ที่ชำรุดก่อน ดู การอ่าน PPIN

 2. หลังจากติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่แล้ว โปรดทำการอ่าน PPIN ของโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ ดู การอ่าน PPIN

 3. ไปที่ เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo แล้วใส่ PPIN ของโปรเซสเซอร์ที่ชำรุด (ใส่ PPIN ในส่วน UID)

 4. เลือกคุณลักษณะที่จะทำการถ่ายโอน

 5. ใส่ PPIN ของโปรเซสเซอร์ตัวใหม่

 6. เว็บไซต์จะสร้างคีย์เปิดการทำงานใหม่ ดาวน์โหลดคีย์เปิดการทำงานใหม่ ดู การติดตั้ง Intel On Demand ลงในโปรเซสเซอร์

 7. ติดตั้งคุณลักษณะต่างๆ ลงในโปรเซสเซอร์ตัวใหม่โดยใช้คีย์เปิดการทำงานใหม่ผ่านทาง XCC หรือ LXCE OneCLI

 8. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ AC ใหม่

 9. (ไม่บังคับ) อัปโหลดรายงานสถานะ Intel On Demand ดู การรับและการอัปโหลดรายงานสถานะ Intel On Demand

  รายงานสถานะ (State Report) จะแสดงข้อมูลสถานะการกำหนดค่าปัจจุบันของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ Intel On Demand Lenovo ยอมรับรายงานสถานะจากลูกค้าเพื่อปรับเทียบสถานะปัจจุบันของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ Intel On Demand

 10. หากต้องการดูคุณลักษณะต่างๆ ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์ โปรดดู การตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์

สำหรับข้อมูลอ้างอิง โปรดดู การใช้งาน Features on Demand ของ Lenovo

การอ่าน PPIN

หมายเลขรายการอุปกรณ์ของโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการป้องกันหรือ Protected Processor Inventory Number (PPIN) เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปิดใช้งาน Intel On Demand สามารถอ่าน PPIN ได้ผ่านทาง XCC Web GUI, XCC REST API และ LXCE OneCLI ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่รายการต่อไปนี้

การอ่าน PPIN ผ่านทาง XCC Web GUI
เปิด XCC Web GUI แล้วไปที่ Inventory page > CPU tab > ขยาย > PPIN
รูปที่ 2. การอ่าน PPIN ผ่านทาง XCC Web GUI

การอ่าน PPIN ผ่านmk' XCC REST API
 1. ใช้วิธี GET พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors
  ตัวอย่าง:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors
 2. ในอ็อบเจกต์ JSON การตอบกลับ ฟิลด์ Members จะแสดงลิงก์อ้างอิงที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของทรัพยากรโปรเซสเซอร์

  ตัวอย่าง:
  "Members":[
  {
  @odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
  },
  {
  @odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
  }
  ],
 3. เลือกโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการอ่าน PPIN ใช้วิธี GET พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้ ซึ่ง x เป็นการกำหนดหมายเลข CPU:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/x
  ตัวอย่างเช่น หากต้องการอ่าน PPIN ของ Processor 1 โปรดดูที่:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1
 4. ในอ็อบเจกต์ JSON การตอบกลับ ฟิลด์ ProcessorId จะแสดงฟิลด์ ProtectedIdentificationNumber ซึ่งเป็นข้อมูล PPIN ของ CPU ที่ร้องขอ

  ตัวอย่าง:

  "ProcessorId":{
  "ProtectedIdentificationNumber":"1234567890xxxyyy"
  },

การอ่าน PPIN ผ่านทาง LXCE OneCLI
ใส่คำสั่งต่อไปนี้:
OneCli.exe fod showppin -b XCC_USER:XCC_PASSW0RD@XCC_HOST
ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูล PPIN ตัวอย่าง:
Machine Type: 7D75
Serail Number: 7D75012345
FoD PPIN result:
======================================
| Socket ID | PPIN |
| Processor 1 | 1234567890xxxyyy |
| Processor 2 | 9876543210zzzyyy |
======================================

การติดตั้ง Intel On Demand ลงในโปรเซสเซอร์

ติดตั้งคุณลักษณะ Intel On Demand ลงในโปรเซสเซอร์โดยใช้คีย์เปิดการทำงานที่ดาวน์โหลดมาจาก เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo ผ่านทาง XCC Web GUI, XCC REST API หรือ LXCE OneCLI

ใช้ XCC Web GUI เพื่อติดตั้ง Intel On Demand
 1. เปิด XCC Web GUI แล้วไปที่ BMC Configuration > License > On Demand Capabilities for Intel CPU > Upgrade License > Browse > Import เพื่ออัปโหลดคีย์เปิดการทำงาน
  รูปที่ 3. การอัปโหลดคีย์เปิดการทำงานผ่านทาง XCC Web GUI

 2. หากการติดตั้งสำเร็จ Web GUI จะแสดงหน้าต่างป๊อปอัปพร้อมข้อความ “License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle”

  หรือดูที่ เปิดใช้งานการแก้ไขปัญหา Intel® On Demand

ใช้ XCC REST API เพื่อติดตั้ง Intel On Demand
 1. ใช้วิธี POST พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้:
  POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses
 2. ถ่ายโอนคีย์เปิดการทำงานไปยังสตริง base64 ก่อน แล้วกรอกลงในฟิลด์ LicenseString เป็นข้อมูล POST
  {
  "LicenseString": ""
  }
 3. หากการติดตั้งสำเร็จ XCC REST API จะแสดงข้อความ “License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle”

  หรือดูที่ เปิดใช้งานการแก้ไขปัญหา Intel® On Demand

ใช้ LXCE OneCLI เพื่อติดตั้ง Intel On Demand
ใส่คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่ง <key_file> หมายถึงคีย์เปิดการทำงาน:
OneCli.exe fod install --keyfile <key_file>
หากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ:
Successfully install key

โทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo หากมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏ:
Failed to install key

การรับและการอัปโหลดรายงานสถานะ Intel On Demand

หลังจากเปิดใช้งานหรือถ่ายโอน Intel On Demand เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการรับและอัปโหลดรายงานสถานะได้ทาง XCC Web GUI, XCC REST API และ LXCE OneCLI ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่รายการต่อไปนี้

ใช้ XCC Web GUI ในการอัปโหลดรายงานสถานะ
 1. เปิด XCC Web GUI แล้วไปที่ BMC Configuration > License > On Demand Capabilities for Intel CPU > Choose CPU > Export State Report
  รูปที่ 4. ส่งออกรายงานสถานะผ่านทาง XCC Web GUI

 2. อัปโหลดรายงานสถานะผ่านทางส่วน ข้อเสนอแนะ On Demand ใน เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo

ใช้ XCC REST API ในการอัปโหลดรายงานสถานะ
 1. ใช้วิธี GET พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้ เพื่อดึงข้อมูล API รายงานสถานะของ CPU ซึ่ง X เป็นการกำหนดหมายเลข CPU:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability
  ตัวอย่างเช่น หากต้องการดึงข้อมูล API รายงานสถานะของ CPU 1 โปรดดูที่:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability
 2. ในอ็อบเจกต์ JSON การตอบกลับ การตอบกลับของฟิลด์ target ของฟิลด์ LenovoLicense.ExportStateReport คือ API รายงานสถานะของ CPU ซึ่ง X เป็นการกำหนดหมายเลข CPU:
    "Actions": {
  "Oem": {
  "#LenovoLicense.ExportStateReport": {
  "title": "ExportStateReport",
  "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport"
  }
  }
  },
  ในตัวอย่างต่อไปนี้ การตอบกลับของฟิลด์ target คือ API รายงานสถานะของ CPU 1 คัดลอก API รายงานสถานะของ CPU 1
    "Actions": {
  "Oem": {
  "#LenovoLicense.ExportStateReport": {
  "title": "ExportStateReport",
  "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport"
  }
  }
  },
 3. ดึงข้อมูลรายงานสถานะ

  1. ใช้วิธี POST พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้ที่มี API รายงานสถานะของ CPU เพื่อดึงข้อมูลรายงานสถานะ ซึ่ง X เป็นการกำหนดหมายเลข CPU:
   POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport
   ตัวอย่างเช่น หากต้องการดึงข้อมูลรายงานสถานะของ CPU 1 โปรดดูที่:
   POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport
  2. ใช้อ็อบเจกต์ JSON ที่เป็นค่าว่างเป็นข้อมูล POST เมื่อใช้เครื่องมือ API เช่น Postman ให้กรอกอ็อบเจกต์ JSON ที่เป็นค่าว่างลงใน Body > Raw > JSON แล้วกรอกอ็อบเจกต์ NULL ‘{}’ ในไฟล์ JSON


 4. ในการตอบกลับ ให้ดึงข้อมูลรายงานสถานะในฟิลด์ stateReports

  {
  "stateReports": [
  {
  "syntaxVersion": "1.0",
  "timestamp": "",
  "objectId": "",
  "hardwareComponentData": [
  {
  "hardwareId": {
  "type": "PPIN",
  "value": ""
  },
  "stateCertificate": {
  "pendingCapabilityActivationPayloadCount": ,
  "value": ""
  },
  "hardwareType": "CPU"
  }
  ]
  }
  ]
  }
 5. อัปโหลดรายงานสถานะผ่านทางส่วน ข้อเสนอแนะ On Demand ใน เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo

ใช้ LXCE OneCLI ในการอัปโหลดรายงานสถานะ
 1. รับรายงานสถานะด้วยคำสั่งต่อไปนี้:
  OneCli.exe fod exportreport -b XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_HOST
 2. อัปโหลดรายงานสถานะด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

  OneCli.exe fod uploadreport --file CPU1_xxxxxx_StateReport.json --kmsid KMS_USER:KMS_PASSWORD
  ที่ซึ่ง:

  CPU1_xxxxxx_StateReport.json คือชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากคำสั่ง fod exportreport ในขั้นตอนที่ 1

  KMS_USER และ KMS_PASSWORD คือ ID และรหัสผ่านของคุณใน เว็บไซต์ Features on Demand ของ Lenovo

การตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์

คุณสามารถตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์ได้ผ่านทาง XCC Web GUI, XCC REST API และ LXCE OneCLI ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่รายการต่อไปนี้
หมายเหตุ
หากโปรเซสเซอร์ไม่ได้รับการติดตั้งพร้อมสิทธิ์การใช้งานใดๆ เลย โปรเซสเซอร์นั้นจะไม่ปรากฏในส่วน On Demand Capabilities for Intel CPU ใน XCC Web GUI
ใช้ XCC Web GUI เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์
ไปที่ BMC Configuration > License > On Demand Capabilities for Intel CPU > Choose CPU > License Features ซึ่งจะมีคุณลักษณะต่างๆ ที่ติดตั้งแล้วระบุไว้
รูปที่ 5. การตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์ใน XCC Web GUI

ใช้ XCC REST API เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์
 1. ใช้วิธี GET พร้อมกับ URL คำขอต่อไปนี้ เพื่อดึงข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งใน CPU X ซึ่ง X เป็นการกำหนดหมายเลข CPU:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability
  ตัวอย่างเช่น หากต้องการดึงข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ Intel On Demand ที่ติดตั้งใน CPU 1 โปรดดูที่:
  GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability
 2. ในอ็อบเจกต์ JSON การตอบกลับ ฟิลด์ FeatureList ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์นี้
    "Oem": {
  "Lenovo":{
  "FeatureList":[]
  "@odata.type":""
  }
  },
ใช้ LXCE OneCLI เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ที่ติดตั้งในโปรเซสเซอร์
 1. ตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ที่ติดตั้งด้วยสั่งต่อไปนี้:
  OneCli.exe fod report -b XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_HOST
 2. ผลลัพธ์จะแสดงสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด รวมถึงคุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand ตัวอย่าง:
                     FoD Reports result:
  ===========================================================================================================
  | Feature | Key | Status | Description | User | Expired |
  | Type | ID | | Feature List | Reminding | Date |
  |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | N/A | CPU1_OnDemandCapability | StandbyOffline | DSA 4 instances, | N/A | N/A |
  | | | | IAA 4 instances | | |
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | N/A | CPU2_OnDemandCapability | Enabled | DSA 4 instances, | N/A | N/A |
  | | | | IAA 4 instances | | |
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  | 004a | XCC2_Platinum | Enabled | Lenovo XClarity Controller 2 | N/A | N/A |
  | | | | Platinum Upgrade | | |
  ===========================================================================================================
  Succeed.

คุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand

คุณลักษณะต่างๆ ของ Intel On Demand มีระบุไว้ที่ด้านล่าง คุณลักษณะต่างๆ ที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือผลิตภัณฑ์ SR630 V3

คุณลักษณะ
 • Intel Quick Assist Technology (Intel QAT)1

  Intel® QAT ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นที่ของแกนประมวลผลของโปรเซสเซอร์ว่างมากขึ้น โดยช่วยลดภาระในการเข้ารหัส การถอดรหัส และการบีบอัด เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการไคลเอ็นต์จำนวนมากขึ้นหรือใช้พลังงานน้อยลง Intel QAT ทำให้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 4 เป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถบีบอัดและเข้ารหัสได้ในโฟลว์ข้อมูลเดียว

 • Intel Dynamic Load Balancer (Intel DLB)2

  Intel DLB เป็นระบบการจัดการฮาร์ดแวร์ของคิวและอาร์บิเตอร์ที่เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นอุปกรณ์ PCI ที่ทำงานอยู่ใน CPU Unscore ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และสามารถโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผลต่างๆ และอาจใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้

 • Intel Data Streaming Accelerator (Intel DSA)1

  Intel DSA จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพระดับสูงสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และเวิร์กโหลดที่มีข้อมูลจำนวนมาก โดยการปรับปรุงการดำเนินการเคลื่อนย้ายข้อมูลสตรีมมิงและการแปลงต่างๆ เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อลดภาระงานในการเคลื่อนย้ายข้อมูลทั่วๆ ไปที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดศูนย์ข้อมูล Intel DSA จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายใน CPU, หน่วยความจำ, แคช, หน่วยความจำที่แนบทั้งหมด, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย

 • Intel In Memory Accelerator (Intel IAA)1

  Intel IAA ช่วยให้รันปริมาณงานในฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ให้รวดเร็วขึ้น พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่าเดิม ตัวเร่งประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานตัวนี้จะช่วยงานคิวรีเสร็จสมบูรณ์ได้มากขึ้น และช่วยลดรอยเท้าหน่วยความจำสำหรับฐานข้อมูลในหน่วยความจำและปริมาณงานการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Intel IAA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ และฐานข้อมูลต้นฉบับ

 • Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 512 GB3

  Intel® SGX นำเสนอการเข้ารหัสหน่วยความจำด้วยฮาร์ดแวร์ที่แยกรหัสแอปพลิเคชันและข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงในหน่วยความจำ Intel SGX อนุญาตให้โค้ดระดับผู้ใช้สามารถจัดสรรรีเจี้ยนส่วนตัวของหน่วยความจำได้ เรียกว่า enclaves ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการป้องกันจากกระบวนการที่มีการรันในระดับสิทธิ์ที่สูงกว่า

ข้อมูลอ้างอิง
 • 1Achieve Performance Advantage with Intel oneAPI, AI Tools, and 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Featuring Built-in Accelerator Engines, (n.d.) Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/performance-advantage-with-xeon-and-oneapi-tools.html

 • 2Intel® Dynamic Load Balancer, (23 พฤษภาคม 2023) Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/download/686372/intel-dynamic-load-balancer.html

 • 3Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), (n.d.) Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/software-guard-extensions.html