Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หากคุณถอดสลักตู้แร็คออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ ดูติดตั้งสลักตู้แร็ค
 2. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การถอดกุญแจ
  Removing the key from inside of the security bezel

 3. ติดตั้งฝานิรภัยเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การตั้งตั้งฝานิรภัย
  Security bezel installation

  1. เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร็คด้านขวา
  2. กดสลักปลดล็อคสีน้ำเงินค้างไว้
  3. หมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าด้านซ้ายจะคลิกเข้าที่
 4. ใช้กุญแจล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด
  รูปที่ 3. การล็อคฝานิรภัย
  Locking the security bezel

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์