Skip to main content

ถอดตัวครอบ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 2. ค้นหาตัวครอบ EDSFF ที่คุณต้องการถอด แล้วถอดไดรฟ์ EDSFF ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในตัวครอบ ดู ถอดไดรฟ์ EDSFF แบบ Hot-swap
 3. ถอดตัวครอบ EDSFF ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบ EDSFF
  EDSFF cage removal

  1. กดแถบที่ยื่นออกมาลงที่ด้านอื่นๆ ของตัวเครื่องด้านหน้า
  2. เลื่อนตัวครอบ EDSFF ออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งตัวครอบ EDSFF ใหม่ ดู ติดตั้งตัวครอบ EDSFF

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube