Skip to main content

ถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวเครื่อง 16-EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายที่เดินไปยังแบ็คเพลน M.2 ออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2
 3. ถอดตัวครอบ M.2 ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบ M.2

  1. กดจุดสัมผัสสีฟ้าบนสลักปลดของตัวยึด M.2 ลง
  2. ดันตัวครอบไปยังทิศทางตามภาพเพื่อปลดตัวครอบออกจากตัวเครื่อง
 4. ถอดแบ็คแพลน M.2 ออกจากตัวยึด M.2
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลน M.2

  1. ขัคลายสกรูยึดบนแบ็คเพลน M.2
  2. เลื่อนแบ็คเพลนออกและนำออกจากตัวครอบ
 5. หากจำเป็น ให้ถอดไดรฟ์ M.2 ดู ถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube