Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

คุณสามารถเข้าถึงขั้วต่อหลายอย่างได้จากบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ อาทิ แหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์ PCIe ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap พอร์ตอนุกรม และขั้วต่ออีเทอร์เน็ต

มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง
Rear view of server models with three PCIe slots

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
3 ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 24 แหล่งจ่ายไฟ 1
5 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)6 ปุ่ม NMI
7 ขั้วต่อ USB 3.08 ขั้วต่อ VGA
9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)

1 2 ช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 1

เซิร์ฟเวอร์ของคุณสนับสนุนการ์ดตัวยกสามประเภทสำหรับส่วนประกอบตัวยก 1
 • ประเภท 1

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

 • ประเภท 2

  • ช่องเสียบ 1: ML2 x8 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

 • ประเภท 3

  • ช่องเสียบ 1: ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), ขนาดปกติ

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

3 ช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 2

ช่องเสียบ 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

หมายเหตุ
ช่องเสียบ PCIe 3 ใช้ได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวแล้วเท่านั้น

4 แหล่งจ่ายไฟ 1

5 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

6 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน (เช่น หน้าจอสีน้ำเงินของ Windows) และทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

7 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น แป้นพิมพ์ USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB

8 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

9 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller

10 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)

อะแดปเตอร์ LOM มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตด้านซ้ายสุดบนอะแดปเตอร์ LOM สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก PHY Card

มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 2. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง
Rear view of server models with two PCIe slots

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 12 ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
3 แหล่งจ่ายไฟ 14 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ USB 3.0
7 ขั้วต่อ VGA8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น) 

1 2 ช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก 1

เซิร์ฟเวอร์ของคุณสนับสนุนการ์ดตัวยกสามประเภทสำหรับส่วนประกอบตัวยก 1
 • ประเภท 1

  • ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1) แบบสูงเต็มที่, ขนาดเล็ก

 • ประเภท 2

  • ช่องเสียบ 1: ML2 x8 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1) แบบสูงเต็มที่, ขนาดเล็ก

 • ประเภท 3

  • ช่องเสียบ 1: ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), ขนาดปกติ

  • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1) แบบสูงเต็มที่, ขนาดเล็ก

3 แหล่งจ่ายไฟ 1

4 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดู ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

5 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน (เช่น หน้าจอสีน้ำเงินของ Windows) และทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

6 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น แป้นพิมพ์ USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB

7 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller

9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)

อะแดปเตอร์ LOM มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตด้านซ้ายสุดบนอะแดปเตอร์ LOM สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก PHY Card

มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่อง และช่อง PCIe หนึ่งช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่อง และช่อง PCIe หนึ่งช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 3. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่อง และช่อง PCIe หนึ่งช่อง
Rear view of server models with two hot-swap drive bays and one PCIe slot

ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
1 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว2 ช่องเสียบ PCIe 3
3 แหล่งจ่ายไฟ 14 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)
5 ปุ่ม NMI6 ขั้วต่อ USB 3.0
7 ขั้วต่อ VGA8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น) 

1 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้สำหรับติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วสองชุดบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

2 ช่องเสียบ PCIe 3

ช่องเสียบ 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น

หมายเหตุ
ช่องเสียบ PCIe 3 ใช้ได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวแล้วเท่านั้น

3 แหล่งจ่ายไฟ 1

4 แหล่งจ่ายไฟ 2 (มีในบางรุ่น)

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดูที่ ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

5 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน (เช่น หน้าจอสีน้ำเงินของ Windows) และทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

6 ขั้วต่อ USB 3.0 (2)

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น แป้นพิมพ์ USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB

7 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

8 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller

9 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM (มีในบางรุ่น)

อะแดปเตอร์ LOM มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตด้านซ้ายสุดบนอะแดปเตอร์ LOM สามารถตั้งค่าเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ได้ หากต้องการตั้งค่าขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเป็นขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller ให้เริ่มต้น Setup utility ไปที่ BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port แล้วเลือก Shared จากนั้น ไปที่ Shared NIC on แล้วเลือก PHY Card

รูปที่ 4. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโครงยึดสำหรับจัดส่ง
Rear view of server models with a shipping bracket

1 โครงยึดสำหรับจัดส่ง (มีในบางรุ่น)

สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่องที่ด้านหลัง หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คและจัดส่งให้คุณ เซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมกับโครงยึดสำหรับจัดส่งติดตั้งมาให้ด้วย

ข้อควรสนใจ
 • ก่อนเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โปรดแน่ใจว่าได้ถอดโครงยึดสำหรับจัดส่งออกแล้ว

 • หมายเหตุ: สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่องที่ด้านหลัง หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คสำหรับการจัดส่ง โปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งโครงยึดสำหรับจัดส่งด้วย

หากต้องการถอดโครงยึดสำหรับจัดส่ง ให้จับที่มือจับสองตัว 1 แล้วถอดโครงยึดออกจากเซิร์ฟเวอร์
รูปที่ 5. การถอดโครงยึดสำหรับจัดส่ง
Shipping bracket removal

หากต้องการติดตั้งโครงยึดสำหรับจัดส่ง จัดแนวมือจับสองตัว 1 ให้ตรงกับรูของไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบและรูของไฟ LED แสดง ID ของระบบ แล้วเสียบโครงยึดสำหรับจัดส่งเข้าไปที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะแน่นสนิทดี
รูปที่ 6. การติดตั้งโครงยึดสำหรับจัดส่ง
Shipping bracket installation