Skip to main content

ติดตั้งแผง PIB

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผง PIB

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

  • ก่อนการติดตั้งแผง PIB ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผง PIB ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผง PIB ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

  • ก่อนการติดตั้งแผง PIB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบแผงระบบถูกถอดออกจากตัวเครื่องก่อน ดู:ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

ในการติดตั้งแผง PIB ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผง PIB
PIB board installation

  1. จัดตำแหน่งแผง PIB ให้ตรงกับขั้วต่อบนแผงโปรเซสเซอร์ และใช้มือทั้งสองข้างดันแผง PIB และเสียบเข้าไปในขั้วต่อเล็กน้อย
  2. ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดแผง PIB ให้แน่น
หลังการติดตั้งแผง PIB:
  1. ติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบลงในตัวเครื่อง ดู ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

  2. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

  3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube