Skip to main content

ถอดโมดูล OCP

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูล OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

รูปที่ 1. การถอดโมดูล OCP
OCP module removal

  1. คลายน็อตที่ยึดอะแดปเตอร์
  2. ดึงโมดูล OCP ออกโดยจับที่ที่จับทางด้านซ้ายตามภาพ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งโมดูล OCP หรือแผงครอบการ์ดใหม่ ดู ติดตั้งโมดูล OCP