Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยกภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบตัวยกภายใน

ในการถอดส่วนประกอบตัวยกภายใน:

คลายสกรูยึดออกแล้วยกขึ้นจากตัวเครื่องโดยตรง
รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยกภายใน
Remove the internal riser assembly.

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube