Skip to main content

การเปลี่ยนการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งการ์ดตัวยก

สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีส่วนประกอบตัวยก เซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมกับการกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
รูปที่ 1. การกำหนดค่า 1
Riser assembly configuration 1

รูปที่ 2. การกำหนดค่า 2
Riser assembly configuration 2

รูปที่ 3. การกำหนดค่า 3
Riser assembly configuration 3

การกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกมีทั้งหมดสามประเภท ขั้นตอนการถอดและติดตั้งการ์ดตัวยกจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการถอดและติดตั้งส่วนประกอบตัวยกทุกประเภท ขั้นตอนต่อไปนี้จะอ้างอิงจากส่วนประกอบตัวยกในการกำหนดค่า 1