Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดตัวยก

ก่อนการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ด Riser ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ด Riser ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่าง แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน ดูการ์ดตัวยกที่รองรับประเภทต่างๆ ได้ที่ มุมมองด้านหลัง

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. จัดแนวรูสกรูในการ์ดตัวยกใหม่ให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในโครงยึด แล้วขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึดให้แน่น
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด ตัวยก
  Riser card installation

 2. หากจำเป็น สำหรับส่วนประกอบตัวยก 1 (LP/FHFL) ให้ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกกลับเข้าที่บนโครงยึดตัวยก โปรดดู ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก แล้วต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกเข้ากับแผงระบบอีกครั้ง
 3. หากจำเป็น ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อ้างอิงจากบันทึกของคุณเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ กับอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่
 4. วางส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง จัดแนวหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับรูสองรูในตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ด Riser ให้ตรงกับช่องเสียบ Riser บนแผงระบบ แล้วกดส่วนประกอบตัวยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation

  ตามการกำหนดค่าคุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังระหว่างส่วนประกอบตัวยกสองตัว

  รูปที่ 3. การติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง

หลังการติดตั้งการ์ด Riser ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์