Skip to main content

ถอดการ์ดตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดตัวยก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดการ์ด Riser:
หมายเหตุ
ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
 2. สำหรับส่วนประกอบตัวยก 1 (LP/FHFL) หากมีการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ถอดสายของสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงระบบ
 3. จับส่วนประกอบตัวยกบริเวณขอบ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly removal

 4. หากจำเป็น ให้ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดตัวยก โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe
 5. หากจำเป็น ให้ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุกที่ติดตั้งบนโครงยึดตัวยก ดู ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
 6. ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึด จากนั้น ถอดการ์ดตัวยก
  รูปที่ 2. การถอดการ์ด ตัวยก
  Riser card removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด ตัวยก ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง