Skip to main content

ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ก่อนถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก:
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงระบบ ดูตำแหน่งของขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกได้ที่ ส่วนประกอบของแผงระบบ

  4. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู ถอดการ์ดตัวยก

  5. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe

ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

หมายเหตุ
สามารถติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกได้ในส่วนประกอบตัวยก 1 (LP/FHFL) เท่านั้น โครงยึดตัวยกที่สวิตช์ป้องกันการบุกรุกติดตั้งอยู่อาจดูแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่าง แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน ดูโครงยึดตัวยกที่รองรับประเภทต่างๆ ได้ที่ รูปที่ 1

เลื่อนสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตามภาพเพื่อถอดออกจากโครงยึดตัวยก
รูปที่ 1. การถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
Remove the intrusion switch from the riser bracket

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนสวิตช์ป้องกันการบุกรุกอันเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง