Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง

ในการถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. ถอดไดรฟ์ที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ภายในตัวครอบไดรฟ์กลาง ในการถอดไดรฟ์ ให้ดำเนินการดังนี้:
  1. จับและยกที่จับสีน้ำเงินสองตัว
  2. ดึงไดรฟ์แบบ Hot-swap ออกจากตัวครอบไดรฟ์ภายใน โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
  รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ภายใน-1
  middle drive cage installation

  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์ภายใน-2
  Hot-swap drive installation

 2. คลายตะปูควงที่ยึดตัวครอบไดรฟ์กลาง
  รูปที่ 3. การถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง-1
  middle drive cage removal-1

 3. จับและยกตัวครอบไดรฟ์กลางออกจากตัวเครื่องตามรูป
  รูปที่ 4. การถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง-2
  middle drive cage removal-1

 4. ถอดแบ็คเพลนภายในออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง
  1. ถอดสกรูที่ยึดแบ็คเพลนภายในด้านในตัวครอบไดรฟ์กลาง
  2. ยกแบ็คเพลนภายในออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง
  รูปที่ 5. การถอดแบ็คเพลนภายใน
  Internal backplane removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์กลางตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง