Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ก่อนถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap และ ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  3. ถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ PCIe

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
Rear hot-swap drive cage removal

  1. จับตำแหน่งสัมผัสสีน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากตัวเครื่องโดยตรง
  2. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู ถอดแบ็คเพลนด้านหลัง

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง