Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงยึดตัวยกด้านหลัง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโครงยึดตัวยกด้านหลัง