Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อคฝานิรภัย
  รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย
  Unlocking the security bezel
 2. ถอดฝานิรภัย
  ข้อควรสนใจ
  ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่
  รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย
  Security bezel removal
  1. กดสลักปลดล็อค
  2. หมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง