Skip to main content

เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับขั้วต่อ สวิตช์ และจัมเปอร์ที่มีอยู่บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์
รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly layout

1 แผง I/O ระบบ3 แผงโปรเซสเซอร์
2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ สวิตช์ และไฟ LED บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) โปรดดู: