Skip to main content

สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งของสวิตช์บนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ดูข้อมูลต่อไปนี้:

  2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
    รูปที่ 1. สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ
    System-board-assembly switch

บล็อกสวิตช์ SW5

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์ SW5 บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
ตารางที่ 1. คำอธิบายบล็อกสวิตช์ SW5 บนส่วนประกอบแผงระบบ
หมายเลขสวิตช์-บิตชื่อสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นรายละเอียด
1 SW5–1บังคับรีเซ็ต BMC CPUปิดบังคับ BMC และ CPU ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
2 SW5–2ล้าง CMOSปิดล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC) เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
3 SW5–3การแทนที่รหัสผ่านปิดแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่องเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
4 SW5–4รีเซ็ต FPGAปิดบังคับ FPGA ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
5 SW5–5ไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
6 SW5–6โหมด MFGปิดเปิดใช้งานโหมด MFG ของเฟิร์มแวร์ (UEFI/XCC/FPGA) เมื่อเปลี่ยนเป็นตําแหน่งเปิด
7 SW5–7การแก้ไขข้อบกพร่องตามขนาดปิดเปิดใช้งานการแก้ไขข้อบกพร่องตามขนาดของ BMC เมื่อเปลี่ยนเป็นตําแหน่งเปิด
8 SW5–8การรักษาความปลอดภัยต่ำปิดช่วยให้สามารถสลับระหว่างบิลด์ XCC ทางการที่ลงนามและบิลด์ที่ลงนามในการทดสอบ XCC และบายพาสการตรวจสอบการบูต CRTM ของเฟิร์มแวร์ XCC ได้เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด