Skip to main content

ถอดโครงยึดผนังด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโครงยึดผนังด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดส่วนประกอบตัวยกหรือตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
 3. ถอดโครงยึดผนังด้านหลัง
  1. ถอดสกรูออก
  2. ถอดโครงยึดออกจากตัวเครื่อง ตามภาพ
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบแสดงการถอดโครงยึดผนังด้านหลัง A1, B1 และ C1 ขั้นตอนจะเหมือนกันกับขั้นตอนการถอดโครงยึดผนังด้านหลังอื่นๆ
  รูปที่ 1. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง A1 (ซ้าย)
  A1 rearwall bracket removal

  รูปที่ 2. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง B1 (กลาง)
  B1 rearwall bracket removal

  รูปที่ 3. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง C1 (ขวา)
  C1 rearwall bracket removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังที่จำเป็นกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องด้านหลัง

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่มีตำหนิ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube