Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 • หากจะต้องถอดไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe ออกอย่างน้อยหนึ่งตัว ขอแนะนำให้ปิดใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการก่อน

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดตัวครอบพัดลมระบบออกก่อน เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ
  3. ถอดสายออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง
  4. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap
 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์ออก
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบแสดงการถอดตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว การถอดแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว จะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์ออก
  Removing the middle drive and drives

  1. หมุนที่จับตัวครอบไดรฟ์เพื่อเปิด
  2. ถอดไดรฟ์ออกจากตัวครอบไดรฟ์
  3. ดึงและบิดหมุดพลันเจอร์เพื่อปลดตัวครอบไดรฟ์
  4. ยกตัวครอบไดรฟ์ขึ้นจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง
 3. กดสลักตามภาพแล้วปิดที่จับ
  รูปที่ 2. การปิดที่จับตัวครอบไดรฟ์
  Closing the drive cage handle

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง โปรดดู ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ตรงกลาง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube