Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/3.5 นิ้ว 4 ช่อง/AnyBay 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายของแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง ด้านหน้า พร้อมแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หรือ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง ด้านหลัง