Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายของแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง พร้อมแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง