Skip to main content

แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ตัว

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง