Skip to main content

ถอดโมดูล OCP

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูล OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรระวัง
ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดโมดูล OCP
  รูปที่ 1. การถอดโมดูล OCP
  Removing the OCP 3.0 module

  1. คลายตะปูควงที่ยึดการ์ด
  2. ดึงโมดูล OCP ออก
 2. (ขั้นตอนเสริม) ถอดป้าย OCP
  รูปที่ 2. การถอดป้าย OCP
  Removing the OCP label

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโมดูล OCP หรือแผงครอบการ์ดใหม่

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง