Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงการติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์กลาง ขั้นตอนจะเหมือนการติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว
Installing the middle or rear 3.5-inch-drive backplane

  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับเดือยที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง เพื่อให้รูบนแบ็คเพลนลอดผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์
  2. ปิดสลักปลดล็อคเพื่อยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
หลังจากติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว:
  1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์