Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว

ก่อนถอดตัวครอบไดรฟ์กลางออก:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. ถอดตัวครอบพัดลมระบบออกก่อน เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 3. ถอดสายออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง

 4. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ในการถอดตัวครอบไดรฟ์กลาง ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. หมุนที่จับเพื่อเปิด
  รูปที่ 1. การเปิดที่จับตัวครอบไดรฟ์
  Opening the drive cage handle

 2. ถอดไดรฟ์ออกจากตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์ออกจากตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
  Removing drives from middle 2.5-inch drive cage

 3. ดึงและบิดหมุดของพลันเจอร์ และยกตัวครอบด้านหลังกลางขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อปลดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การถอดตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
  Removing the middle 2.5-inch drive cage

 4. กดสลักตามภาพแล้วปิดที่จับ
  รูปที่ 4. การปิดที่จับสำหรับตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
  Close the handle for the middle 2.5-inch drive cage

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube