Skip to main content

ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ก่อนถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก:
 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 3. ถอดส่วนประกอบตัวยก 2 ดู ถอดการ์ดตัวยก (ช่องเสียบ PCIe 8 ช่อง) หรือ ถอดการ์ดตัวยก (ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว)

ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงระบบ
 2. ถอดส่วนประกอบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากโครงยึดตัวยก
  1. คลายสกรู

  2. เลื่อนส่วนประกอบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตามภาพเพื่อถอดออกจากโครงยึดตัวยก

  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  Intrusion switch assembly removal

 3. เลื่อนส่วนประกอบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตามภาพเพื่อถอดออกจากโครงยึดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  รูปที่ 2. การถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  Intrusion switch removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube