Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 3. ติดตั้งแผงระบบใหม่ลงในเซิร์ฟเวอร์
  1. หมุนปลายส่วนหน้าของแผงระบบไปหาตัวเครื่อง
  2. วางปลายอีกด้านลง
  3. เลื่อนแผงระบบไปทางด้านหลังของตัวเครื่องจนกระทั่งสลักเกลียวยึดเข้าไปในส่วนท้ายของช่องเสียบ
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation

 4. แผงระบบใหม่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิลครึ่งหนึ่งตามค่าเริ่มต้น หากมีการติดตั้งแผงระบบเก่าที่มีตัวยึดสายเคเบิลแบบต็ม ให้ถอดออกจากแผงระบบเก่าและติดตั้งลงในแผงระบบใหม่ ดู การเปลี่ยนตัวยึดสายเคเบิล

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบที่ใช้งานไม่ได้

 2. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเชื่อมต่อและเดินสายสำหรับแต่ละส่วนประกอบ

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลม หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 4. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 5. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

 6. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์

 7. อัปเดต VPD ดู อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD)
  • (บังคับ) ประเภทเครื่อง

  • (บังคับ) หมายเลขประจำเครื่อง

  • (ไม่บังคับ) แอสเซทแท็ก

  • (ไม่บังคับ) UUID

 8. กำหนดค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย โปรดดู กำหนดค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

  • (ขั้นตอนเสริม) ยืนยันสถานะทางกายภาพ

  • (ขั้นตอนบังคับ) ตั้งค่านโยบาย TPM

  • (ขั้นตอนบังคับ) ล็อคนโยบาย TPM

  • (ขั้นตอนเสริม) สลับเวอร์ชัน TPM

  • (ขั้นตอนเสริม) เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube