Skip to main content

ถอดโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ระบบจะโหลดการตั้งค่า UEFI เริ่มต้นจากโรงงานเมื่อถอดโปรเซสเซอร์ 1 ออก ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลการตั้งค่า UEFI ก่อนถอดโปรเซสเซอร์ออกแล้ว

ขั้นตอน

รูปที่ 1. การถอดโปรเซสเซอร์
Processor removal

 1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม #T20 เพื่อคลายสกรูยึดตามลำดับการถอดที่แสดงอยู่บนกรอบ
  หมายเหตุ
  ใช้ไขควงที่ปลอดไฟฟ้าสถิตและตั้งค่าแรงบิดสูงสุดเป็น 14.0 ± 0.5 นิ้ว-ปอนด์
 2. ค่อยๆ ยกโครงล็อคและโครงรางยึดขึ้นตามทิศทางในภาพ โปรเซสเซอร์ในโครงรางยึดถูกโหลดด้วยสปริง
 3. จับแถบสีน้ำเงินของตัวนำโปรเซสเซอร์ แล้วเลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ออกจากโครงรางยึด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งโปรเซสเซอร์ใหม่ โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube